ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
nopic as Smart Object-2.jpg
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

nopic as Smart Object-2.jpg
ข้อมูลตัวอย่าง 1
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล